Skip to main content

Anders B. Vinther

Advokat

Erfaring og resultater

Advokat siden 2001

Indgående kendskab til alle typer af straffesager

Møderet for Landsret

Advokat siden 2001

Om Anders

Advokat Anders B. Vinther, der har møderet for Landsret, kommer fra en stilling som forsvarsadvokat på landets største strafferetskontor og har i kraft af denne baggrund et indgående kendskab til alle typer af straffesager store som små.
Han har således mødt talrige gange i by- som landsretten herunder i tunge nævningesager og færdes hjemmevant i retten.

Anders B. Vinther har som forsvarsadvokat mange frifindelser bag sig inden for de seneste år, hvilket tæller sager om røveri, voldtægt, simpel som grov vold, trusler på livet, trusler mod tjenestemand i funktion, tyveri, hæleri, vold i forbindelse med fodboldkampe, psykisk vold m.v.

Læs mere

Kendetegnede for Anders B. Vinther er grundighed, han møder altid velforberedt op og kender hver en side af sagsakterne i detaljer.
Når han møder i din sag, er han altid bekendt med aktuelle domme inden for det pågældende sagsområde og sikrer dermed, at den udmålte straf i tilfælde af domfældelse svarer til niveauet i sammenlignelige sager.

Som forsvarsadvokat er Anders B. Vinther medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater og deltager i DJØF Advokats netværk i strafferet i Jylland.
Anders B. Vinther har herudover et stort kendskab til mange andre sagsområder fra sin tid som advokat siden 2001, hvilket gør, at han er vænnet til at hurtigt at sætte sig ind i et omfattende sagsmateriale og hæfte sig ved det relevante i sagen.
I 2021 kunne Anders B. Vinther fejre 20-års jubilæum med anbringelsessager siden sit første møde i Børn- og Unge-udvalget i Århus i 2001.

Siden er det blevet til utallige møder i Børn og Unge-udvalg over hele landet og tilsvarende antal i Ankestyrelsen tillige med mange sager i byretterne som sidste instans i anbringelsessagerne.
I lighed med straffesagerne er grundighed Anders B. Vinthers force, ligesom han evner at fremhæve de positive elementer i den enkelte sag.

Ofte er forvaltningens indstilling og især begrundelsen herfor præget af en forudbestemt opfattelse af den enkelte forældre, baseret på tidligere erfaringer og/eller forældet skriftligt materiale.
I anbringelsessagerne arbejder Anders B. Vinther ud fra en ”før og nu” filosofi, hvor udfordringer/problemer bagudrettet anerkendes samtidig med, at fokus er på de positive sider hos den enkelte fremadrettet.

Dette kan f.eks. være indholdet af en ny (og bedre) forældrekompetenceundersøgelse, gode samværsbeskrivelser, ændret adfærd (påbegyndt eller afsluttet) alkohol/misbrugsbehandling eller ændrede sociale forhold i form af uddannelse, nyt job eller flytning.

Uanset hvad der måtte være tale om, indgår det i føromtalte filosofi og vil blive fremhævet af Anders B. Vinther, når han taler din sag i en af anbringelsessagernes tre instanser.
Anders B. Vinthers store erfaring som advokat fra civile- som straffesager kommer dig derfor til gode, når han procederer din sag, så alt det unødvendige skæres fra til fordel for det væsentlige, uanset hvilken sagstype, der er tale om.

Endelig har Anders B. Vinther opnået optagelse på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariatets liste over advokater, til varetagelse af sager i Ungdomskriminalitetsnævnet. Han er derfor yderst erfaren indenfor dette område også.

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.

Vi er her for at kunne 
hjælpe dig videre

Udfyld kontaktformularen og vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Du kan også kontakte os på nedenstående: