Skip to main content
Strafferet

Frifindelse for voldtægt

Advokat Anders B. Vinther repræsenterede i 2 instanser en ung mand, der var tiltalt for voldtægt i Odense i begyndelsen af 2021.

Byretten frifandt i sommeren 2021 tiltalte med dommerstemmerne 2-1.

Anklagemyndigheden ankede efterfølgende dommen til Østre Landsret, der afsagde dom i sagen i sommeren 2022.

Den lød tillige på frifindelse, idet der ikke var det fornødne grundlag for at tilsidesætte tiltaltes forklaring, hvorved det således ikke kunne anses for bevist, at tiltalte havde forsæt til at krænke forurettede seksuelt.

Afgørelsen i Landsretten var i øvrigt enstemmigt.