Skip to main content

Forældremyndighed, bopæl og samvær

Forældreansvar

Hos Kjærsgaard Advokater er vi specialister i sager om børn og varetager dem med stor faglighed, omhu og ihærdighed. Børnene er det vigtigste vi har.

Forældreansvar dækker over et bredt område, nemlig forældremyndighed, bopæl og samvær.

”Barnets bedste” er et begreb der bruges ofte og det er lige præcis det vi skal søge at få frem – nemlig hvad der er bedst for jeres barn/børn.

Sammen oplyser vi sagen, undersøger om der skal nye oplysninger med, alt med stor respekt for, at du, senere i barnets liv, som forældre skal kunne fortælle dit barn om sagen – og om, at den blev behandlet på en måde, som handlede om barnet. Du skal kunne se dig selv i spejlet – også efter en retssag. Helt generelt opererer vi med, at vi skal være grundige og ordentlige i vores tilgang i sagen.

Det er vigtigt, at et barn som udgangspunkt har brug for begge sine forældre – dog med respekt for, at det selvfølgelig skal være på barnets præmisser.

Vi arbejder konfliktnedtrappende, løsningsorienteret og går aldrig på kompromis med barnets bedste. Samtidig er vi også bevidste om, at der findes sager, hvor den ene forælder udsætter barnet for massiv forældrefremmedgørelse eller hvor en forælder har været udsat for psykisk eller fysisk vold fra den anden forælder. Vi sørger for at få alle aspekter af din sag belyst.

Manglende vilje eller ønske til samarbejde fra den ene forældres side kan medføre store udfordringer. Vi støtter dig hele vejen i at få alt frem for Retten, så du kan koncentrere dig om at være den bedste udgave af dig selv og dermed en god forælder for jeres barn.

I Danmark er det helt klare udgangspunkt, at vi har fælles forældremyndighed mellem forældrene.

Dette kan dog ændres, hvis der er klare holdepunkter for, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold – til barnets bedste.

Sammen arbejder vi målrettet mod dine ønsker, som tager udgangspunkt i de konkrete situationer, som du fortæller om og som er bedst for lige netop dit barn.

ALLE SPECIALER:

Strafferet
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Testamente og fremtidsfuldmagter
Tvangsfjernelser
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom
Tvangsadoptioner

Hos Kjærsgaard Advokater tager vi din sag seriøst og arbejder på din sag – sammen med dig – da forældre er de vigtigste personer i et barns liv.

Bitten Kjærsgaard

Advokat og indehaver

  • bk@kjaersgaardadvokater.dk
  • 40 57 50 10
Helle Brixen Haggren

Advokat

  • hh@kjaersgaardadvokater.dk
  • 25 89 50 10

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.