Skip to main content

Testamenter og fremtidsfuldmagter

Fremtidsfuldmagt

Enhver, der er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kun sættes i kraft, hvis fuldmagtsgiveren på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage sine personlige og økonomiske forhold.

Fuldmagtsgiver bestemmer, om fremtidsfuldmagten skal omfatte alle økonomiske og/eller personlige forhold eller være begrænset til kun at angå et eller nogle bestemte forhold.

Enhver kan som udgangspunkt udpeges som fremtidsfuldmægtig. Det er dog en betingelse, at fremtidsfuldmægtigen – på det tidspunkt hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft – er fyldt 18 år, ikke er under værgemål og ikke selv har oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt er at fuldmagtsgiver selv har indflydelse på, hvad fuldmagten præcist skal omfatte samt hvem der skal varetage dennes interesser, hvis det måtte blive nødvendigt. En fremtidsfuldmagt, der er sat i kraft, er desuden offentlig tilgængelig og kan ses i Personbogen. Dette sikrer mere klarhed over, hvem der har beføjelserne til at handle i en given situation.

Kjærsgaard Advokater kan bistå med udarbejdelsen af en fremtidsfuldmagt, som er skræddersyet til kundens individuelle behov og ønsker, samt korrekt registrering af fremtidsfuldmagten.

Testamenter

Et testamente er et juridisk dokument, hvori du kan bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles ved dødsfald.

Med et testamente kan du således bestemme, at dine arvinger skal arve mere eller mindre end hvad arveloven bestemmer. Du kan i et testamente også bestemme, at andre end dine arvinger ifølge arveloven, skal have del i arven efter dig.

Udover selve fordelingen af arven, kan det i et testamente også fastsættes, at arven skal være arvingens særeje – dvs. at den ikke skal deles med arvingens ægtefælle ved skilsmisse.

Der er mange hensyn, der skal inddrages ved oprettelsen af et testamente, og det er vigtigt at testamentet skræddersys til dine individuelle behov, hvorfor vi anbefaler at du altid søger juridiske rådgivning forinden oprettelsen.

Kjærsgaard Advokater kan bistå med udarbejdelsen af dit testamente samt rådgive dig om dine muligheder i forbindelse hermed.

ALLE SPECIALER:

Strafferet
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Testamente og fremtidsfuldmagter
Tvangsfjernelser
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom
Tvangsadoptioner

Advokat Helle Brixen Haggren varetager udfærdigelse af fremtidsfuldmagter og testamenter.

Helle Brixen Haggren

Advokat

  • hh@kjaersgaardadvokater.dk
  • 25 89 50 10

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.