Skip to main content

Strafferet

Strafferet

Som sigtet eller tiltalt i en færdsels- eller straffesag, har du altid ret til selv at vælge en forsvarer.

Det gælder, selv om du i første omgang har fået en anden forsvarer beskikket.

Fremgangsmåden er typisk, at du beder den advokat, du ønsker, om at kontakte Retten og anmode om ombeskikkelse.

Denne fremgangsmåde er ikke fordyrende for dig, eftersom forsvarerens salær altid fastsættes af Retten efter vejledende takster herfor.

Måtte du efterfølgende blive dømt helt eller delvist, skal du selv betale for din forsvarer, idet Retten i første omgang lægger ud for salæret til forsvareren.

Med os som forsvarer bistås du i hele sagsprocessen lige fra de indledende efterforskningsskridt til en eventuel afsluttende retssag.

Det er således ikke alle sager, der ender i Retten.

Nogle sager afsluttes efter efterforskningen, fordi anklagemyndigheden vurderer, at der ikke er grundlag for at fortsætte sagen.

Uanset det endelige udfald består vores arbejde som forsvarer typisk i følgende:

 • Anmodning om beskikkelse eller ombeskikkelse i tilfælde af forsvarerskifte
 • Gennemgang af sagens bilag (forsvarergenparter) med dig
 • Deltagelse i afhøringer hos politiet
 • Anmodning om yderligere efterforskning fra politiets side herunder supplerende afhøringer
 • Anmodning om indkaldelse af yderligere vidner
 • Deltagelse i eventuelle fristforlængelser ved varetægtsfængsling
 • Møde(r) med dig forud for selve retssagen
 • Forberedelse af selve retssagen
 • Gennemgang af relevante domme og litteratur til brug for retssagen herunder vedrørende udvisning, hvis selvstændig påstand herom fra anklagemyndighedens side
 • Søgning af erstatning for uberettiget anholdelse og/eller varetægtsfængsling
 • Anke af dom til Landsretten

Husk endelig på, at du som sigtet eller tiltalt ikke har pligt til at udtale dig til politiet, det bestemmer du helt selv.

Advokaterne Anders B. Vinther, tlf.nr. 7191 9912 og Bitten Kjærsgaard, tlf.nr. 4057 5010 kan hjælpe dig som din forsvarer.

ALLE SPECIALER:

Strafferet
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Testamente og fremtidsfuldmagter
Tvangsfjernelser
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom
Tvangsadoptioner
Bitten Kjærsgaard

Advokat og indehaver

 • bk@kjaersgaardadvokater.dk
 • 40 57 50 10
Anders B. Vinther

Advokat

 • av@kjaersgaardadvokater.dk
 • 71 91 99 12

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.