Skip to main content

Tvangsadoptioner

Tvangsadoptioner

Når kommunen har valgt at indstille til, at dit barn skal tvangsbortadopteres, er det vigtigt, at du har det bedste hold af advokater i din sag og det får du med os ved din side.

En tvangsbortadoption er det mest drastiske og definitive indgreb i børns og forældres ret til familieliv.

Tvangsadoption betyder, at barnet adopteres væk, uden at du/I har givet samtykke til det. Det betyder, at barnet får nye forældre.

Når et barn adopteres bort, betyder det, at alt kontakt til den biologiske familie brydes– både faktisk og juridisk i forhold til blandt andet forældremyndighed, adgangen til kontakt og arveret. Det er sådan, at man kan søge samvær, hvilket vi meget gerne hjælper med, hvis dit barn bortadopteres.

Det er ofte sådan, at den familie, der skal adoptere barnet, ønsker at være anonyme. Du ved altså ikke, hvor barnet skal bo, gå i skole og vokse op. Ofte ændres barnets navn også.

Ankestyrelsen skriver således:
”Det gælder for alle typer af adoption, at adoptionen skal være til gavn for barnet, uanset om adoptionen sker med eller uden samtykke. Adoption uden samtykke har det hovedformål at sikre børn, der ellers ville have været anbragt uden for hjemmet hele deres barndom, en mulighed for kontinuitet og stabilitet. Adoption uden samtykke kan kun gennemføres i de tilfælde, hvor
det vurderes, at forældrene aldrig vil kunne tage sig af børnene og give dem en stabil familierelation.”

På trods af dette, er det yderst sjældent, at forældrene er enige i, at de ikke kan passe deres eget barn – hvorfor vi hjælper med at belyse sagen og søge at undgå det værst tænkelige – hele vejen gennem systemet.

En sag behandles i Børne- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen, Byretten og i Landsretten. Vi hjælper dig gerne hele vejen.

ALLE SPECIALER:

Strafferet
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Testamente og fremtidsfuldmagter
Tvangsfjernelser
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom
Tvangsadoptioner

Alle advokater i firmaet varetager tvangsadoptionssager, hvilket også betyder, at vi drøfter din sag, så du opnår bedst muligt hjælp – og vi kan føre din sag hele vejen til Landsretten.

Bitten Kjærsgaard

Advokat og indehaver

  • bk@kjaersgaardadvokater.dk
  • 40 57 50 10
Anders B. Vinther

Advokat

  • av@kjaersgaardadvokater.dk
  • 71 91 99 12
Helle Brixen Haggren

Advokat

  • hh@kjaersgaardadvokater.dk
  • 25 89 50 10

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.