Skip to main content

Tvangsfjernelser

Tvangsfjernelser

Det værste en forælder eller et forældrepar kan opleve, er at få fjernet sit barn, mod forældrenes vilje. Hvis du ikke samtykker, har du krav på advokat og hvis barnet, sagen omhandler, er over 12 år, så har barnet også krav på advokat – sin egen advokat.

Som advokat for dig/jer gennemgår vi din sag, vi får som advokat for dig papirerne fra kommunen og du har også krav på selv at få alle akter, som indgår i indstillingen, som kommunen laver til Børne- og Ungeudvalget – som er dem der beslutter om dit/jeres barn skal anbringes.

Det vigtigste er, at du føler, at alle aspekter af din/jeres sag, af dit/jeres/jeres barns liv er fremført. Det betyder, at hvis der mangler noget i din sag – så fremlægger vi det.

Vi kan holde møde hos os på kontoret, on-line, på telefon, eller hvad du måtte ønske. Vi kan også afholde mødet hos dig, eller i nærheden af dig. Vi finder altid en løsning. Vi kan hjælpe dig, uanset hvor du bor i Danmark og endda også, hvis du bor i udlandet, men har anbragte børn i Danmark.

Vi er specialister på området og har ført sager i alle Børn- og Ungeudvalg i Danmark, i Ankestyrelsen og i Byretterne og vi forstår de svære følelser der er forbundet med det at føre sag om at få lov at beholde sit eget barn. Vi har således stor erfaring med at håndtere tvangsfjernelsessager – både som advokat for barnet og som advokat for forældrene.

Både forældre og børn over 12 år har krav på gratis advokatbistand i sager om tvangsfjernelser. Det gælder både til sagens behandling i børn- og ungeudvalget, i Ankestyrelsen og ved domstolene. Udgifterne til advokaten betales af kommunen. Min bistand består af følgende:

 Gennemgang af sagsakterne i samarbejde med dig/jer
– Korrespondance med myndighederne, og fremlæggelse af evt. nye bilag
– Møde med barn og/eller og forældrene
– Deltagelse i møde Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og Retten
– Evt. udarbejdelse af klager i forbindelse med fejlbehæftet sagsbehandling

ALLE SPECIALER:

Strafferet
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Testamente og fremtidsfuldmagter
Tvangsfjernelser
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom
Tvangsadoptioner

Er du barn eller ung, så ring og vi kan tage en snak om din situation eller skriv en sms, så ringer vi gerne dig op. Alle advokater i firmaet varetager tvangsfjernelsessager, hvilket også betyder, at vi drøfter din sag, så du opnår bedst muligt hjælp.

Bitten Kjærsgaard

Advokat og indehaver

  • bk@kjaersgaardadvokater.dk
  • 40 57 50 10
Anders B. Vinther

Advokat

  • av@kjaersgaardadvokater.dk
  • 71 91 99 12
Helle Brixen Haggren

Advokat

  • hh@kjaersgaardadvokater.dk
  • 25 89 50 10

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.