Skip to main content

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet

1.januar 2019 blev der oprettet et Ungdomskriminalitetsnævn.

Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) er et uafhængigt nævn, som er startet op for at medvirke til at forebygge kriminalitet blandt børn og unge og sikre, at kriminalitetstruede mellem 10 og 17 år bliver mødt med den rette indsats. Den indsats kan bestå af mange ting – og der er behov for en dygtig advokat ved din side, uanset om du er den unge, eller om du er forældre til en ung, der skal i UKN. Det kan være en skræmmende situation at stå i, hvis man bliver indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet og det kan være svært at gennemskue hvilke konsekvenser, sagen kan have.

Det er vigtigt, at du har en advokat, du føler, at du kan stole på, en der fremfører din sag bedst muligt og en du har tillid til. Inden vi skal i UKN har du krav på følgende:

–At se sagens akter
– At udtale dig om sagen – og vi taler om alt det du gerne vil fremføre i UKN, inden
– At have en bisidder – dvs. en voksen du har tillid til
– At få gratis advokatbistand, hvis du er over 12 år, og sagen vedrører
– Gennemførelse af en ungefaglig undersøgelse under ophold på institution
– Indlæggelse på et sygehus eller benyttelse af et børnehus
– Anbringelse uden for hjemmet
– Tilbageholdelse under en anbringelse
– Samvær og kontakt
– Opretholdelse af en anbringelse uden samtykke
– Ændring af anbringelsessted

Hvis afgørelsen ikke bliver som du har ønsket, så hjælper vi med at klage over afgørelsen. Vi er optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets liste over advokater, der varetager sager i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Du har som ung har krav på gratis advokatbistand, og det samme har forældre til en ung, der skal i UKN. Vi holder mødet hos os på kontoret eller hos dig, der hvor du er – hos dine forældre eller evt. på det sted, hvor du er anbragt.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os – og vi tager en snak og gør alt hvad vi kan for at hjælpe dig. Det er gratis, fortroligt og uforpligtende.

ALLE SPECIALER:

Strafferet
Forældremyndighed, bopæl og samvær
Testamente og fremtidsfuldmagter
Tvangsfjernelser
Ungdomskriminalitetsnævnet
Fast ejendom
Tvangsadoptioner

Alle advokater i firmaet varetager tvangsfjernelsessager, hvilket også betyder, at vi drøfter din sag, så du opnår bedst muligt hjælp.

Bitten Kjærsgaard

Advokat og indehaver

  • bk@kjaersgaardadvokater.dk
  • 40 57 50 10
Anders B. Vinther

Advokat

  • av@kjaersgaardadvokater.dk
  • 71 91 99 12
Helle Brixen Haggren

Advokat

  • hh@kjaersgaardadvokater.dk
  • 25 89 50 10

Vores advokaters kompetencer og viden bygger på bred erfaring fra vores specialområder.